ZMCS - Zbornica za management consulting Slovenije
 PREDSTAVITEV | NOVICE | ORGANI | ZAPISNIKI | PREDAVANJA | ČLANI | SLIKE | SLOVENSKI SVETOVALEC | PRIJAVNICA | English | Slovensko
 
 
12.02.2013: TeamWorks Group Decision Support System

KDAJ:
v petek, dne 22. februarja 2013 z začetkom ob 12,00 uri in predvidenim koncem ob 13,30 uri

KJE:
v Rdeči dvorani lokala SLAMIČ ?Kava - čaj?, Kersnikova 1, Ljubljana
Najbližje parkirišče: parkirna hiša Kozolec, vhod z Dvorakove ulice

NAMEN IN CILJI PREDAVANJA:

V podjetju IT Group d.o.o. so razvili inovativno metodologijo in orodje za podporo skupinskemu delu in odločanju. Metodologija zbiranja kreativnih idej in ocenjevanja se uporablja pri izvedbi TeamWorks seje, ki je lahko alternativa ali dopolnitev klasičnih sestankov. Metodologija temelji na ideji zbiranja idejnih prebliskov (brainstorminga) in je plod večletnega raziskovalnega dela na temo skupinskega odločanja.
Prednost uporabe orodja TeamWorks je v ciljni usmerjenosti skupine ter organiziranosti dela na samem sestanku. Z uporabo orodja skupina hitreje podaja svoja mnenja, sistematično naslovi problemsko stanje in je hkrati visoko učinkovita. Ker skupina zbrane ideje tudi kategorizira in evaluira, nam natančna ocena posameznih idej omogoča določanje konsenza skupine o vsebinah, podanih in obravnavanih na sestanku.
Metodologija je primerna za uporabo v agilnih delovnih ali poslovnih okoljih, kjer je poudarek na timskem delu, iskanju in uvajanju inovacij v svoje procese ali produkte. Za sisteme, kjer so spremembe izziv in del daljšega procesa, pa je iskanje konsenza med udeleženci lahko ključnega pomena za uspešen razvoj.
V predstavitvi te metodologije in sistema TeamWorks vam bo predavatelj odkril možnost za drugačen pristop in pogled na sodelovanje skupine, izvajanje sestankov in vzpodbujanje kreativnosti v vašem delovnem okolju.
lastnostih in sposobnostih.

Uvodoma bo g. Janez Kožuh povedal nekaj misli o kreiranju novih idej in o skupini Vela.

PREDAVATELJ:

OSEBNI PODATKI

Ime in Priimek: Borut Škraba
Datum rojstva: 29.5.1968
Državljanstvo: Slovensko
Naslov: Jelenčeva ul. 22, 4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 00386 41 583-504
e-mail: borut.skraba@it-group.si

IZOBRAZBA

Naziv: Inženir informatike

DELOVNE IZKUŠNJE
(podatki o delodajalcu)

IT Group, informacijski sistemi d.o.o.
(Trenutno)
Delovno mesto/funkcija
Direktor
- Razvoj informacijskih sistemov
2012-danes
SRC Infonet d.o.o.
Svetovalec / Vodja produktne skupine Upravljanje
2008-2011
- Vodenje programa razvoja in uvedbe sistemov poslovne inteligence, dokumentnih sistemov, lekarniških in ERP sistemov.
Infonet d.o.o. Kranj
Vodja projektov
2003-2007
- Vodenje projektov uvedbe IS Birpis21 in sistemov poslovne inteligence v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji in tujini (Srbija, Makedonija).
- Razvoj in uvajanje sistemov za podporo odločanju v zdravstvenih organizacijah.
- Podpora razvojnemu oddelku pri iskanju tehnoloških rešitev.
IT Group računalniško svetovanje Borut Škraba s.p.
- Samostojni podjetnik
2003-2011
Razvoj spletnih aplikacij in outsourcing-a, hosting celovitih IT rešitev
Razvoj in uvedba licenčnega programa za podporo skupinskemu odločanju TeamWorks. (brain-storming analize)
- Samostojno svetovanje na področju razvoja in uporabe programske opreme.
- Razvoj informacijskega sistema Nogometne zveze Slovenije in nogometnih klubov Slovenije.
Spin Kranj, d.o.o.
- Vodja razvoja
- 1991-2002


ZNANJA

Znanja (teoretična in praktična) pridobljena v delovnih procesih

Domene
- Analiza podatkov v medicinski informatiki
- Razvoj in uvedba sistemov za podporo skupinskemu odločanju
- Kazalniki kakovosti v zdravstvu
- Dokumentni sistemi - arhiviranje, hramba in upravljanje dokumentov, ZVDAGA
- Bolnišnični in lekarniški informacijski sistemi
- Varstvo osebnih podatkov v informacijskih sistemih (ZVOP)

Tehnična znanja:
- Poslovna inteligenca, analize in podatkovna skladišča
- Razvoj in oblikovanje IT produktov
- Vodenje projektov uvedbe IS v bolnišnicah
- Organizacija, design in izgradnja podatkovnih skladišč

Jeziki
- Angleški jezik - aktivno
- Srbski jezik - aktivno
- Nemški jezik ? pasivno

STROKOVNI ČLANKI

Objavljeni strokovni članki
? SRC eNews 2010, Uvedba dokumentnega sistema v bolnišnici
? Finance 2010, Uporaba dokumentnega sistema v zdravstveni organizaciji
? SRC news 2009 ? eGovernment and eHealth (ang.)
? SDMI 2008, Spremljanje porabe zdravil v bolnišnicah
? SRC news - 2008 Spremljanje kazalnikov kakovosti v bolnišničnem informacijskem sistemu Birpis21
? IVZ - OPIZ 2008 - Od podatkov do informacij v zdravstvu 2008
? EMFI Special topic conference 2007 - OLAP for medical and business data analysis in healthcare
? IVZ - OPIZ 2006 Uporaba OLAP orodja za analizo strokovnih in poslovnih podatkov v zdravstvu

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Prijavnico lahko pošljete po pošti na naslov ZMCS, zbornica za management consulting Slovenije, Večna pot 11, 1000 Ljubljana, po faksu: 01 256 17 24 ali po e-pošti: zmcs@zmcs.si

Kotizacija znaša 50,00 ? in jo nakažite na transakcijski račun zbornice ZMCS, št: SI56 0201 0025 8382 455.

Člani ZMCS, zbornice za management consulting Slovenije so oproščeni plačila kotizacije.

Ostale novice:

17.12.2016Vabilo na 8. skupščino ZMCS
20.05.2016Lepote in pasti poslovanja družinskih podjetij
04.02.2016Vabilo na 7. skupščino ZMCS
01.12.2015Poročilo 13. avstrijskega IT in svetovalnega dne
25.09.2015Vabilo na obisk in ogled Steklarne Hrastnik
25.09.2015Povabilo k predstavitvi v Slovenskem svetovalcu
25.09.2015Vabilo v prelepo vinorodno okolje Goriških brd, kjer bo 18.9.2015 potekal piknik s trgatvijo grozdja
24.04.2015Redno mesečno srečanje in anketa
12.12.2014Vabilo na 6. skupščino ZMCS, dne 18.12.2014 z začetkom ob 18h
09.12.2014Vabilo na 6. skupščino ZMCS
29.11.2014Vabilo vas na 49. sejo UO ZMCS
14.11.2014Vabilo na predavanje: "To, kar iščete, išče vas"
05.11.2014Vabilo na 48. sejo UO ZMCS
17.10.2014Vabilo na predavanje BRIGITE LAZAR LUNDER: 7 ključnih strategij na LinkedInu za večji tržni uspeh
07.10.2014Vabilo na 47. sejo UO ZMCS
09.09.2014Vabilo na predavanje OBVLADOVANJE STRESA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO
12.05.2014Razpisana ZMCS nagrada Constantinus Slovenija
12.05.2014Svetovalni pogovori s povabljenimi gosti
05.05.2014Vabilo na 44. sejo UO ZMCS
01.04.2014HOLISTIČNI PRISTOP ZA ZDRAVJE IN POSEL JE OSNOVA ZA USPEH IN SREČO
31.03.2014Vabilo na 43. sejo UO ZMCS
06.03.2014Okrogla miza o načinih reševanja podjetij v težavah
04.03.2014Vabilo na 42. sejo UO ZMCS
10.02.2014Vabilo na 41. sejo UO ZMCS, ki bo v torek, dne 11.2.2014 na sedežu ZMCS
19.01.2014Vabilo na okroglo mizo NAČINI REŠEVANJA PODJETIJ V TEŽAVAH
03.12.2013Vabilo na 5. skupščino ZMCS
30.10.2013Vabilo na 38. sejo UO ZMCS
08.10.2013NEZAVEDNO ČUSTVOVANJE NA DELOVNEM MESTU (v luči psihoanalitičnega transferja)
18.09.2013Ali je prostovoljna likvidacija začetek konca ali začetek začetka?
02.09.2013Vabilo na 36. sejo UO ZMCS
03.06.2013Vabilo na 35. sejo UO ZMCS
29.05.2013PREDSTAVITEV METODE WCM- World Class Manufacturing IN LASTNE METODE 5 DELTA dobitnika nagrade KONSTANTINUS SLOVENIJA ZA 2012. LETO
17.05.2013Sodelovanje na razpisu "Za promocijo zdravja na delovnem mestu"
17.05.2013PREDSTAVITEV METODE WCM- World Class Manufacturing IN LASTNE METODE 5 DELTA dobitnika nagrade KONSTANTINUS SLOVENIJA ZA 2012. LETO
06.05.2013Vabilo na 34. sejo UO ZMCS
28.03.2013Vabilo na 33. sejo UO ZMCS
15.03.2013Nauki holizma za management zdravja
04.03.2013Vabilo vas na 32. sejo UO ZMCS
12.02.2013TeamWorks Group Decision Support System
04.02.2013Vabilo vas na 31. sejo UO ZMCS
04.01.2013Vabilo na 30. sejo UO ZMCS
11.12.2012Vabilo na dan svetovalcev
09.11.2012Introduction to developing better personal effectiveness through effective use of own and others' personality characteristics
05.11.2012Vabilo na 28. sejo UO ZMCS
10.10.2012Vabilo na predavanje: Poslovno mreženje
01.10.2012Vabilo na 27. sejo UO ZMCS
13.09.2012Vabilo na predavanje: Trening komunikacije in javnega nastopanja
04.09.2012Vabilo vas na 26. sejo UO ZMCS
04.09.2012Dve (2) štipendiji za mednarodni MBA študij
08.06.2012Družabno srečanje članov, družinskih članov in poslovnih partnerjev
04.06.2012Vabilo vas na 25. sejo UO ZMCS
14.05.2012Vabilo na predavanje: TOMAS, celovita rešitev za podporo odločanju
09.05.2012Vabilo na 24. sejo UO ZMCS
04.04.2012Vabilo na predavanje: Učinek informacijskih (socialnih in bioloških) medsebojnih odnosov na zdravje človeka, razvoj podjetja in celotne družbe
02.04.2012Vabilo vas na 23. sejo UO ZMCS
09.03.2012Vabilo na predavanje: Kako oblikovate rešitve kompleksnih problemov v timu
06.03.2012Vabilo na 22. sejo UO ZMCS
23.02.2012Vabilo na 5. sejo Nadzornega odbora ZMCS
07.02.2012Vabilo na predavanje: Razumevanje pomena sprememb kot osnove za njihovo izvedbo
06.01.2012Vabilo na 20. sejo UO ZMCS
12.12.2011Vabilo na dan svetovalcev
08.12.2011Vabilo na predavanje: Zelene laži ali kam nas vodijo poklicni okoljevarstveniki?
30.11.2011Vabilo na 19. sejo UO ZMCS
08.11.2011Vabilo na predavanje: Notranja konkurenčnost organizacij
07.11.2011Vabilo na 18. sejo UO ZMCS
17.10.2011Vabilo na predavanje: Mediacija - ključ do mirnega reševanja sporov
03.09.2011Vabilo na predavanje: Uspešna in prepričljiva komunikacija
03.06.2011Vabilo na 16. sejo UO ZMCS
23.05.2011Vabilo na predavanje: Načrtno upravljanje z osebno podobo
09.05.2011Vabilo na 15. sejo UO ZMCS
20.04.2011Vabilo na predavanje: Finančno vrednotenje blagovnih znamk (položaj v svetu in pri nas)
31.03.2011Vabilo na 14.sejo UO ZMCS
24.03.2011Predavanje s posvetom: Internacionalizacija poslovanja in medkulturni management
01.03.2011Vabilo na 13. sejo UO ZMCS
03.02.2011Delavnica : Izgorel vodja ne bo pripeljal do uspeha
20.01.2011Vabilo na 12. sejo UO ZMCS
12.01.2011Kako organizacije rastejo in se starajo (in kaj lahko naredite vi)
03.01.2011Vabilo na 11. sejo UO ZMCS
13.12.2010Vabilo na 2. skupščino ZMCS
06.12.2010Vabilo na 10. sejo UO ZMCS
02.12.2010Dunaj, 8. dan svetovalcev
17.11.2010Podpis sporazuma o poslovnem sodelovanju med ZMCS in ASCONCO
29.10.2010Vabilo na 9. sejo UO ZMCS
28.10.2010Vabilo na delavnico: Dani Polajnar: Smisel timskega dela v zaostrenih pogojih poslovanja
05.10.2010Vabilo na 8. sejo UO ZMCS
19.09.2010Vabilo na predavanje: Alfred Harl, CMC: Management consulting in informacijska tehnologija v Avstriji
02.09.2010Vabilo na 7. sejo UO ZMCS
07.06.2010Vabilo na predavanje: Sabina Šilc: Osel gre samo enkrat na led oziroma kako povrniti izgubljeno zaupanje strank
31.05.2010Vabilo na 6. sejo UO ZMCS
04.05.2010Vabilo na 5. sejo UO ZMCS
12.04.2010Vabilo na predavanje, ddr. Boris Laptev: Kako povečati učinkovitost uporabe informacij za razvoj podjetja
01.04.2010Vabilo na 4. sejo UO ZMCS
01.03.2010Vabilo na predavanje: Trond Parelius Johnsen: Neobičajne metode v nepredvidljivih časih
24.02.2010Vabilo na 3. sejo UO ZMCS
10.02.2010Vabilo na predavanje: ddr. Boris Laptev: Kako izkoristiti sodobno informacijo za pozitivni razvoj človeka, podjetja in celotne družbe
02.02.2010Vabilo na 1. sejo NO ZMCS
29.01.2010Vabilo na 2. sejo UO ZMCS
06.01.2010Vabilo na 1. sejo UO ZMCS
Podatki:

ZMCS - Zbornica za management consulting Slovenije
Večna pot 11
1000 Ljubljana

Davčna številka:
57512302
Matična številka:
3665399000
TRR pri NLB, d.d.:
SI56 0201 025 8382 455Slovenski svetovalec 09, oktober 2015 okt 2015
Slovenski svetovalec 08, december 2014 dec 2014
Slovenski svetovalec 07, junij 2014 jun 2014
Slovenski svetovalec 06, december 2013 dec 2013
Slovenski svetovalec 05, junij 2013 jun 2013
Slovenski svetovalec 04, december 2012 dec 2012
Slovenski svetovalec 03, junij 2012 jun 2012
Slovenski svetovalec 02, december 2011 dec 2011
Slovenski svetovalec 01, junij 2011 jun 2011