ZMCS - Zbornica za management consulting Slovenije
 PREDSTAVITEV | NOVICE | ORGANI | ZAPISNIKI | PREDAVANJA | ČLANI | SLIKE | SLOVENSKI SVETOVALEC | PRIJAVNICA | English | Slovensko
 
 
17.05.2013: Sodelovanje na razpisu "Za promocijo zdravja na delovnem mestu"

Spoštovani člani Zbornice za management Consulting Slovenije

Zbornica bo v naslednjih dneh sprejela končno odločitev o prijavi za sodelovanje na razpisu "Za promocijo zdravja na delovnem mestu".

Ideja je, da bi ZMCS, kot vodilni partner (drugi partner je še v fazi dogovarjanja) pripravil projekt za zniževanja absentizma v javnem sektorju.

Projekt bo predvidoma trajal od septembra 2013 do oktobra 2014.

NEKAJ PODATKOV O JAVNEM RAZPISU:
- Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 5. junija 2013 do 10h
- Projekt je sofinanciran v višini 90% s strani ZZZS
- Preostanek 10% sofinancirajo prijavitelji iz lastnih sredstev, sredstev uporabnikov, sponzorji
- Skupna vrednost razpisanih sredstev je 2.000.000 EUR
- Projekt je potrebno zaključiti najkasneje do 10. novembra 2014
- Prednost bodo imela Združenja, Zbornice, predstavniki delodajalcev, delojemalcev, sindikati...
- Zaželeno je, da se projekt izvaja na celotnem območju Slovenije

PODROČJA DELA:

K znižanju stopnje zdravstvenega absentizma v organizaciji pripomorejo poleg ukrepov na nivoju države tudi ukrepi organizacije in zaposleni sami s svojim odnosom do lastnega zdravja in sicer:

DELODAJALCI
- Z vlaganjem v zdravje zaposlenih - izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravja zaposlenih.
- Z ustvarjanjem pozitivne klime v podjetju, ki temelji na:
o ustrezni organizaciji dela,
o opolnomočenju zaposlenih,
o medsebojnem spoštovanju,
o odgovornosti,
o nagrajevanju in podeljevanju priznanj,
o ustreznih medsebojnih odnosih,
o zgledu in kulturi stalnega učenja in treningov,
o razvoju formalnih in neformalnih komunikacijskih mrež,
o izvajanju težavnih razgovorov (krizno komuniciranje),
o povratnih informacij, ki spodbujajo rast in razvoj bolnišnice.

- Z izobraževanjem in usposabljanjem na področju varnosti in zdravja pri delu
- S spoštovanjem predpisov, ki urejajo to področje

DELAVCI
- Z zavedanjem, da je skrb za lastno zdravje in zdravje v neposredni okolici osebna odgovornost tudi vsakega posameznika
o osebno premagovanje strahu z namenom osvoboditi se lastnih bremen,
o prepoznavanje mobinga in temu ustrezen odziv,
o obvladovanje kriznega komuniciranja

- Z zavedanjem, da za njegovo zdravje nista dolžna skrbeti le država in delodajalec.

OKVIRNE FAZE PROJEKTA:
- Posnetek trenutnega stanja, ki bo narejen večinoma na osnovi obstoječih podatkov, s katerimi organizacija razpolaga - predvidoma bomo obiskali 4 večje organizacije (še v dogovarjanju)
- Predavanja in delavnice s temami, ki pripomorejo k zmanjševanju absentizma v delovnem okolju (organizacijska klima, učinkovito vodenje, komunikacija, motivacija, prilagojeno managementu ali zaposlenim) - več zgoraj pod rubriko ?področje dela?
- Evalvacija projekta
- Priprava zbornika
- Organizacija konference

OKVIRNI TERMINSKI PLAN
- Podpis pogodbe za sofinanciranje projekta - september 2013
- Prvi obisk ciljnih uporabnikov po podpisu pogodbe ter definiranje nadaljnjih aktivnosti - september 2013
- Izdelava posnetkov stanja pri uporabnikih ter dogovor o izobraževalnih vsebinah - oktober, november 2013
- Izvajanje predavanj, delavnic, svetovanj - november 2013 do julija 2014
- Evalvacija projekta z uporabniki konec avgusta, začetek septembra 2014
- Zbiranje člankov za izdajo zbornika od februarja 2014 - septembra 2014
- oblikovanje in izdaja zbornika - začetek oktobra 2014
- organizacija konference v sredini oktobra 2014
- zaključek projekta 31. oktober 2014.

Vabimo vas, da tisti, ki želite sodelovati pri kateri koli fazi, pošljite do torka, 21. maja predstavitev podjetja. Izkažite se, v kateri fazi projekta želite sodelovati, pošljite krajši opis dela, ki bi ga želeli opravljati (vsebinsko), predlagano velikost skupine za delavnico ali predavanja, obseg in število ur, potrebnih za izvedbo delavnice/predavanja, ciljne skupine (vodilni kader ali ostali zaposleni) ? potrebujemo informativno, da lahko ocenimo naše kompetence in znanja, s katerim razpolagamo.

Področja dela so okvirno navedena. Če imate ideje, jih posredujte. Prostora za sodelovanje je veliko, inovativnost zaželena.

V nadaljevanju, za prilogo k prijavi bo potrebno predstavitev podjetja in predlagane vsebine, cilje, ki jih s svojim delovanjem lahko dosežete, natančneje definirati ter priložiti tudi referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj iz konkretnega vsebinskega področja.

Prosimo, pripišete tudi najnižjo bruto urno postavko, po kateri ste še pripravljeni sodelovati v projektu, če vam višina urne postavke predstavlja pogoj.

Prijavo bom pripravljala Tadeja Vengar, ASPIRANT d.o.o., v sodelovanju z našim predsednikom, Jankom Arahom.

Moji kontaktni podatki: tadeja@resimospore.com, GSM:040 335 625. Za vsa vprašanja sem vam na voljo.

Prosim, da tisti, ki ste se odločili za sodelovanje, pripišete tudi svoj GSM. Časa za pripravo prijave imamo malo, zato bo zaželena hitra odzivnost.

Lep pozdrav.

Janko Arah

Ostale novice:

17.12.2016Vabilo na 8. skupščino ZMCS
20.05.2016Lepote in pasti poslovanja družinskih podjetij
04.02.2016Vabilo na 7. skupščino ZMCS
01.12.2015Poročilo 13. avstrijskega IT in svetovalnega dne
25.09.2015Vabilo na obisk in ogled Steklarne Hrastnik
25.09.2015Povabilo k predstavitvi v Slovenskem svetovalcu
25.09.2015Vabilo v prelepo vinorodno okolje Goriških brd, kjer bo 18.9.2015 potekal piknik s trgatvijo grozdja
24.04.2015Redno mesečno srečanje in anketa
12.12.2014Vabilo na 6. skupščino ZMCS, dne 18.12.2014 z začetkom ob 18h
09.12.2014Vabilo na 6. skupščino ZMCS
29.11.2014Vabilo vas na 49. sejo UO ZMCS
14.11.2014Vabilo na predavanje: "To, kar iščete, išče vas"
05.11.2014Vabilo na 48. sejo UO ZMCS
17.10.2014Vabilo na predavanje BRIGITE LAZAR LUNDER: 7 ključnih strategij na LinkedInu za večji tržni uspeh
07.10.2014Vabilo na 47. sejo UO ZMCS
09.09.2014Vabilo na predavanje OBVLADOVANJE STRESA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO
12.05.2014Razpisana ZMCS nagrada Constantinus Slovenija
12.05.2014Svetovalni pogovori s povabljenimi gosti
05.05.2014Vabilo na 44. sejo UO ZMCS
01.04.2014HOLISTIČNI PRISTOP ZA ZDRAVJE IN POSEL JE OSNOVA ZA USPEH IN SREČO
31.03.2014Vabilo na 43. sejo UO ZMCS
06.03.2014Okrogla miza o načinih reševanja podjetij v težavah
04.03.2014Vabilo na 42. sejo UO ZMCS
10.02.2014Vabilo na 41. sejo UO ZMCS, ki bo v torek, dne 11.2.2014 na sedežu ZMCS
19.01.2014Vabilo na okroglo mizo NAČINI REŠEVANJA PODJETIJ V TEŽAVAH
03.12.2013Vabilo na 5. skupščino ZMCS
30.10.2013Vabilo na 38. sejo UO ZMCS
08.10.2013NEZAVEDNO ČUSTVOVANJE NA DELOVNEM MESTU (v luči psihoanalitičnega transferja)
18.09.2013Ali je prostovoljna likvidacija začetek konca ali začetek začetka?
02.09.2013Vabilo na 36. sejo UO ZMCS
03.06.2013Vabilo na 35. sejo UO ZMCS
29.05.2013PREDSTAVITEV METODE WCM- World Class Manufacturing IN LASTNE METODE 5 DELTA dobitnika nagrade KONSTANTINUS SLOVENIJA ZA 2012. LETO
17.05.2013Sodelovanje na razpisu "Za promocijo zdravja na delovnem mestu"
17.05.2013PREDSTAVITEV METODE WCM- World Class Manufacturing IN LASTNE METODE 5 DELTA dobitnika nagrade KONSTANTINUS SLOVENIJA ZA 2012. LETO
06.05.2013Vabilo na 34. sejo UO ZMCS
28.03.2013Vabilo na 33. sejo UO ZMCS
15.03.2013Nauki holizma za management zdravja
04.03.2013Vabilo vas na 32. sejo UO ZMCS
12.02.2013TeamWorks Group Decision Support System
04.02.2013Vabilo vas na 31. sejo UO ZMCS
04.01.2013Vabilo na 30. sejo UO ZMCS
11.12.2012Vabilo na dan svetovalcev
09.11.2012Introduction to developing better personal effectiveness through effective use of own and others' personality characteristics
05.11.2012Vabilo na 28. sejo UO ZMCS
10.10.2012Vabilo na predavanje: Poslovno mreženje
01.10.2012Vabilo na 27. sejo UO ZMCS
13.09.2012Vabilo na predavanje: Trening komunikacije in javnega nastopanja
04.09.2012Vabilo vas na 26. sejo UO ZMCS
04.09.2012Dve (2) štipendiji za mednarodni MBA študij
08.06.2012Družabno srečanje članov, družinskih članov in poslovnih partnerjev
04.06.2012Vabilo vas na 25. sejo UO ZMCS
14.05.2012Vabilo na predavanje: TOMAS, celovita rešitev za podporo odločanju
09.05.2012Vabilo na 24. sejo UO ZMCS
04.04.2012Vabilo na predavanje: Učinek informacijskih (socialnih in bioloških) medsebojnih odnosov na zdravje človeka, razvoj podjetja in celotne družbe
02.04.2012Vabilo vas na 23. sejo UO ZMCS
09.03.2012Vabilo na predavanje: Kako oblikovate rešitve kompleksnih problemov v timu
06.03.2012Vabilo na 22. sejo UO ZMCS
23.02.2012Vabilo na 5. sejo Nadzornega odbora ZMCS
07.02.2012Vabilo na predavanje: Razumevanje pomena sprememb kot osnove za njihovo izvedbo
06.01.2012Vabilo na 20. sejo UO ZMCS
12.12.2011Vabilo na dan svetovalcev
08.12.2011Vabilo na predavanje: Zelene laži ali kam nas vodijo poklicni okoljevarstveniki?
30.11.2011Vabilo na 19. sejo UO ZMCS
08.11.2011Vabilo na predavanje: Notranja konkurenčnost organizacij
07.11.2011Vabilo na 18. sejo UO ZMCS
17.10.2011Vabilo na predavanje: Mediacija - ključ do mirnega reševanja sporov
03.09.2011Vabilo na predavanje: Uspešna in prepričljiva komunikacija
03.06.2011Vabilo na 16. sejo UO ZMCS
23.05.2011Vabilo na predavanje: Načrtno upravljanje z osebno podobo
09.05.2011Vabilo na 15. sejo UO ZMCS
20.04.2011Vabilo na predavanje: Finančno vrednotenje blagovnih znamk (položaj v svetu in pri nas)
31.03.2011Vabilo na 14.sejo UO ZMCS
24.03.2011Predavanje s posvetom: Internacionalizacija poslovanja in medkulturni management
01.03.2011Vabilo na 13. sejo UO ZMCS
03.02.2011Delavnica : Izgorel vodja ne bo pripeljal do uspeha
20.01.2011Vabilo na 12. sejo UO ZMCS
12.01.2011Kako organizacije rastejo in se starajo (in kaj lahko naredite vi)
03.01.2011Vabilo na 11. sejo UO ZMCS
13.12.2010Vabilo na 2. skupščino ZMCS
06.12.2010Vabilo na 10. sejo UO ZMCS
02.12.2010Dunaj, 8. dan svetovalcev
17.11.2010Podpis sporazuma o poslovnem sodelovanju med ZMCS in ASCONCO
29.10.2010Vabilo na 9. sejo UO ZMCS
28.10.2010Vabilo na delavnico: Dani Polajnar: Smisel timskega dela v zaostrenih pogojih poslovanja
05.10.2010Vabilo na 8. sejo UO ZMCS
19.09.2010Vabilo na predavanje: Alfred Harl, CMC: Management consulting in informacijska tehnologija v Avstriji
02.09.2010Vabilo na 7. sejo UO ZMCS
07.06.2010Vabilo na predavanje: Sabina Šilc: Osel gre samo enkrat na led oziroma kako povrniti izgubljeno zaupanje strank
31.05.2010Vabilo na 6. sejo UO ZMCS
04.05.2010Vabilo na 5. sejo UO ZMCS
12.04.2010Vabilo na predavanje, ddr. Boris Laptev: Kako povečati učinkovitost uporabe informacij za razvoj podjetja
01.04.2010Vabilo na 4. sejo UO ZMCS
01.03.2010Vabilo na predavanje: Trond Parelius Johnsen: Neobičajne metode v nepredvidljivih časih
24.02.2010Vabilo na 3. sejo UO ZMCS
10.02.2010Vabilo na predavanje: ddr. Boris Laptev: Kako izkoristiti sodobno informacijo za pozitivni razvoj človeka, podjetja in celotne družbe
02.02.2010Vabilo na 1. sejo NO ZMCS
29.01.2010Vabilo na 2. sejo UO ZMCS
06.01.2010Vabilo na 1. sejo UO ZMCS
Podatki:

ZMCS - Zbornica za management consulting Slovenije
Večna pot 11
1000 Ljubljana

Davčna številka:
57512302
Matična številka:
3665399000
TRR pri NLB, d.d.:
SI56 0201 025 8382 455Slovenski svetovalec 09, oktober 2015 okt 2015
Slovenski svetovalec 08, december 2014 dec 2014
Slovenski svetovalec 07, junij 2014 jun 2014
Slovenski svetovalec 06, december 2013 dec 2013
Slovenski svetovalec 05, junij 2013 jun 2013
Slovenski svetovalec 04, december 2012 dec 2012
Slovenski svetovalec 03, junij 2012 jun 2012
Slovenski svetovalec 02, december 2011 dec 2011
Slovenski svetovalec 01, junij 2011 jun 2011